Hoofdcontent

Stichting Sport, Cultuur en Jongerenwerk Barneveld (Connect) is aangemerkt als een ANBI organisatie (Algemeen Nut Beogende Instelling). Schenkingen aan Connect zijn fiscaal aftrekbaar.

Sinds 1 januari 2014 gelden voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het publiceren van een aantal gegevens op een internetsite maakt hier onderdeel van uit. Op deze pagina vind je deze informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Instellingsgegevens

Naam: Stichting Sport, Cultuur en Jongerenwerk Barneveld
KvK-nummer: 90783441

 

Bestuur samenstelling

Connect heeft een Raad van Toezicht met een statutair directeur/bestuurder, dhr. S. Palm. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van Connect.

De samenstelling van de Raad van Toezicht

Voorzitter Dhr. J. Goossen

Nevenfuncties:
• Voorzitter Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR SDCG)
• Lid Dagelijks Bestuur ambtelijke organisatie 1Stroom
• Secretaris HRM-commissie CDA Gelderland
• Lid Controlecommissie Protestantse Gemeente te Duiven

Secretaris Dhr. G. Versteeg

Nevenfuncties:
• Interim- en Project manager bij Idefix Consultancy B.V. te Barneveld.
• Lid Raad van Toezicht Stichting Ons Bedrijf te Barneveld;
• Bestuurder Stichting Vrienden van Ons Bedrijf
• Senior Expert bij PUM Netherlands (vrijwilliger)
• Raad van Toezicht bij Bibliotheek Barneveld

Algemeen RvT lid. Dhr. G.J. Kraan 

Nevenfuncties:
• Geen

Algemeen RvT lid Mv. E. W. Schmidt

Nevenfuncties:
• Bestuurssecretaris Stichting Het Vergeten Kind
• Bestuurssecretaris Braam Kliniek

 

Voor contact met de RvT van Connect kun je het beste een mail sturen naar: RvT@stichtingconnect.nl  

 

Beloningsbeleid

De Raad van Toezicht stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De directiebezoldiging is overeenkomstig het arbeidsvoorwaardenreglement en beloningssysteem dat voor al onze medewerkers geldt. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een passende beloning.

Documenten

Ieder jaar maken wij een inhoudelijk jaarverslag.

-Jaarverslag 2023

- Jaarverslag 2022

- Jaarverslag 2021

 

Ons werkplan is hier te lezen: 

- Werkplan 2024