Hoofdcontent

Oekraïne participatiefonds

Participatie Sport & Cultuur Oekraïne – gemeente Barneveld

Participatie levert een belangrijke bijdrage aan de integratie van de Oekraïense vluchtelingen in de samenleving. Participatie bij sport -, en/of cultuuraanbod draagt bij aan gezondheidswinst en het opdoen van een sociaal netwerk en het leren van de Nederlandse taal. Goede gezondheid draagt bij aan vitaliteit, zelfredzaamheid en veerkracht.

 

Meedoen naar vermogen 

Voor iedereen, vluchteling en inwoner, is het belangrijk om sociaal te participeren, waaronder sporten of deel te nemen aan een culturele activiteit. Maar niet voor iedereen is dat financieel ook haalbaar. Voor de vluchtelingen uit Oekraïne die in de gemeente Barneveld verblijven en minder besteedbaar inkomen hebben kunnen een aanvraag doen bij Connect bij het Participatiefonds Sport & Cultuur Oekraïne

 

Wil je graag deelnemen aan sport, cultuur of zwemles, maar is te weinig geld. 

Het participatiefonds Sport & Cultuur Oekraïne helpt! Wij betalen de contributie, het lesgeld of het abonnement.

 

Hoe werkt het?
Als ouder/verzorger kun je niet zelf een aanvraag indienen bij het participatiefonds Sport & Cultuur Oekraïne. Dat kan alleen een intermediair of locatiemanager die betrokken is bij de opvang en de inwoner.  Hij of zij kent de voorwaarde en is op d hoogte van de financiële situatie.

Als de aanvraag goedgekeurd is dan kan je starten met sport of deelnemen aan een culturele activiteit. Starten met zwemles is afhankelijk van de wachtlijst.

 

Wil je een aanvraag indienen?  

Klik hier voor de digitale deelnemerskaart. 

 

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het lokaal aanspreekpunt Jacco Peelen.