Hoofdcontent

Stimulering budget € 500,00

Gezonde Leefstijl Akkoord

Sportverenigingen, cultuuraanbieders, het onderwijs en welzijnsorganisaties hebben een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Een omgeving waarin mensen elkaar ontmoeten, ontwikkelen, samen bewegen en met elkaar een zinvolle tijdbesteding hebben.
Het Gezonde Leefstijl Akkoord gemeente Barneveld stelt daarom € 500 stimuleringsbudget ter beschikking dat ingezet kan worden voor een gezonde(re) omgeving. Dit initiatief wordt gefinancierd vanuit de middelen van het Gezonde Leefstijl Akkoord gemeente Barneveld. Met het budget willen we maximaal 20 verenigingen, clubs, scholen of organisaties in de gemeente Barneveld stimuleren voor de inzet van een gezonde omgeving.

 

Klik hier voor meer informatie en hoe jij jezelf kunt aanmelden!