Hoofdcontent

Aanvragen Sport- en Beweegakkoord

De kerngroep komt na ieder kwartaal bij elkaar om een beslissing te nemen over de ingediende aanvragen voor het Sport- en Beweegakkoord. Aanvragen kun je indienen via sportakkoord@barneveld.nl. Gebruik hiervoor uitsluitend het vastgestelde format gebruiken dat hier te vinden is. Sla het document op als PDF en mail dit naar sportakkoord@barneveld.nl.

Wij raden iedereen aan om eerst het document; richtlijnen indienen plan Sport- en Beweegakkoord Barneveld goed door te nemen voor te starten met het indienen van een aanvraag. Dit document geeft richting en antwoord op de meest gestelde vragen. Mocht je na het doorlopen van de vragen nog van gedachten willen wisselen over jouw aanvraag, neem dan contact op met het kernteam via sportakkoord@barneveld.nl 

We streven ernaar om binnen twee á drie weken na de bijeenkomst van de kerngroep een terugkoppeling te geven over je aanvraag.

 

Voorbeelden van recent goedgekeurde aanvragen:

  • Welzijn Barneveld laagdrempelig bewegen voor ouderen in een buitenlocatie
  • Go to Move in Stroe