Hoofdcontent

De vier thema's van het Sport- en Beweegakkoord

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid, je maakt plezier en ontmoet mensen. Sport bevordert ook zelfredzaamheid, assertiviteit, zelfbeheersing, enthousiasme en sociale vaardigheden. Ondanks veel voordelen zijn er helaas nog altijd groepen mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen. En ook de motorische vaardigheden van kinderen zijn afgenomen. Tel daarbij op dat niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. De klassieke sportvereniging komt verder onder druk te staan door minder leden en vrijwilligers.

Samen met onze partners uit het veld zijn de volgende vier thema’s geformuleerd als speerpunten van het Sport- en Beweegakkoord Barneveld:

1.       Vitale sport- en beweegaanbieders
De bedoeling is dat verenigingen en andere aanbieders hun waardevolle taak kunnen blijven vervullen om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Voor sportaanbieders is het een flinke uitdaging om in te spelen op ontwikkelingen als vergrijzing, individualisering en digitalisering.
Voor meer informatie neem contact op met Verenigingsondersteuner Philip Maat

2.       Sport en bewegen voor kwetsbare groepen
Iedereen in Barneveld zou een leven lang plezier aan sporten moeten beleven. Ongeacht leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, achtergrond (denk ook aan statushouders), seksuele geaardheid, sociale positie of financiële situatie. Door sport en bewegen kunnen mensen hun zelfvertrouwen ontwikkelen of hervinden, hun talenten ontdekken en zichzelf op allerlei vlakken ontwikkelen. Het bevordert sociale binding en contacten en vergroot het welbevinden.
Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Noah Abbink

3.       Jeugd vaardig in Beweging
Kinderen en volwassenen zijn minder motorisch vaardig en minder fit. Door technologische ontwikkelingen als mobiele telefoons, spelcomputers en digitale media groeien kinderen op in een andere beweegcultuur, waarin het buiten spelen geen hoofdrol meer speelt. Kinderen sporten minder en zitten vaker. Zij missen het plezier in bewegen. Kinderen stoppen eerder met sport en zijn ook op latere leeftijd minder gemotiveerd om te bewegen.
Wilt u weten wat er allemaal al gebeurt op het gebied van Jeugd vaardig in Beweging? Neem dan contact op met Buurtsportcoach Joost van Hal 

4.       Sport en bewegen in de openbare ruimte 

Om nóg meer mensen de gelegenheid te geven actief naar buiten te gaan om te bewegen en te sporten is het belangrijk om de openbare ruimte beweegvriendelijk en veilig in te richten. Denk daarbij aan fiets-, mountainbike en wandelroutes, maar ook aan een trapveldje of een skatebaan. Ook moet er aandacht komen voor betere verbinding met bestaande sportterreinen.

Voor meer informatie neem contact op met Buurtsportcoach Noah Abbink