Hoofdcontent

Verenigingsondersteuner

Méér inwoners in Barneveld een leven lang laten genieten van bewegen en sport!

Connect heeft de beschikking over een eigen verenigingsondersteuner, die zich inzet om sportverenigingen en aanbieders te ondersteunen en te versterken in hun ontwikkeling. Want de gemeente Barneveld wil méér mensen een leven lang laten genieten van bewegen en sport. Het doel van de verenigingsondersteuner is dan ook het realiseren van vitale sportverenigingen. We doen het samen! Sámen gaan we de organisatorische uitdagingen van het verenigingsleven aan. Niet alleen vanaf de zijlijn betrokken, maar juist vanuit de middenstip…   

 

 • Hulpvraag (sportloket) en 1-op-1 gesprekken

De verenigingsondersteuner is hét aanspreekpunt voor verenigingen en aanbieders bij tal van vragen. Want elke vereniging heeft nu eenmaal te maken met uitdagende - kleine óf grote -  vraagstukken. Hij vervult een belangrijke ‘sportloket-functie’. Uit deze vraag kan vervolgens een persoonlijk 1-op-1 gesprek met een actiegericht vervolgtraject/ondersteuningsproces ontstaan. En is het wenselijk, dan zoeken we graag de verbinding met andere disciplines!    

 • Interessante themabijeenkomsten, workshops en Sportcafé

Wij organiseren jaarlijks meerdere informatieve thema-avonden en workshops of aan de hand van de vraag vanuit de vereniging zelf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een thema als lokale fondsen. Hiernaast openen we (één tot twee keer per jaar) een laagdrempelig, interactief Sportcafé waar ontmoeten en netwerken centraal staan.   

 • Lokaal Sport- en Beweegakkoord/Maatschappelijk Sportfonds

De verenigingsondersteuner is aanjager hiervan. Hij faciliteert, verbindt, coördineert én stimuleert tot het indienen van aanvragen. Iedere vereniging kan subsidies aanvragen. Heb je als vereniging ‘n goed plan? De verenigingsondersteuner doet niet alleen het nodige voorwerk, maar zorgt ook voor de gezamenlijke invulling en juiste verwoording. Want, we willen samen ervoor zorgen dat meer mensen gaan sporten en bewegen!

 • Onze communicatie

Op de website is in één oogopslag duidelijk wat wij doen, wie we zijn en op welke wijze verenigingen en aanbieders uit de gemeente ondersteuning kunnen ontvangen. Nieuwtjes en voorbeelden uit de praktijk lees je in de nieuwsbrieven. En natuurlijk laten we van ons horen tijdens de Kick-off van de jaarlijkse Nationale Sportweek.

 • Doelgroepgerichte activiteiten/sportaanbod op maat

Meer mensen naar je vereniging verleiden? Meer aanbod genereren? Dan is de organisatie van doelgroepgerichte activiteiten en ook aangepaste sporten een goede oplossing. De verenigingondersteuner neemt graag de rol van verbinder en/of coördinator op zich om zoveel mogelijk doelgroepen kennis te laten maken met je vereniging. We gaan ervoor om onderwijs, wijken en verenigingen samen te brengen.     

 

En wat is nu die vitale sportvereniging? Een vereniging die

 • Sportief gezond is en biedt passend aanbod voor de doelgroepen die zij bedienen;
 • Financieel gezond is. Er zijn voldoende leden die bijdragen aan de contributiegelden en voldoende sponsoren en subsidies om de vereniging te organiseren;
 • Voldoende gewaardeerd aanbod biedt aan haar leden, aansluitend op wensen & behoefte van de doelgroep;
 • Een enthousiast en kwalitatief goed kader kent;     
 • Een natuurlijke doorloop van vrijwilligers heeft inclusief waardering voor hun tomeloze inzet;  
 • Voldoende accommodatie biedt voor haar leden in een gezonde en vitale sportomgeving.  

Méér inwoners in Barneveld een leven lang laten genieten van bewegen en sport!

 

Meer informatie en/of vragen?

Philip Maat, verenigingsondersteuner
Mobiel: 06 - 117 79991 /e-mail: philip@stichtingconnect.nl