Hoofdcontent

Nieuwsbrief maart / sport

Een nieuw seizoen staat voor de deur! Reden genoeg om hierbij het startschot te geven voor
de eerste nieuwsbrief van de verenigingsondersteuner, onderdeel van het team Be Active &
Creative.
Een eigen verenigingsondersteuner, die zich inzet om sportverenigingen en aanbieders te
ondersteunen over uiteenlopende vraagstukken, ze onderling te verbinden én te versterken in
hun ontwikkeling. Onze rol is vooral coördinerend en wij werken vanuit de (markt)vraag en
behoeften. Het doel van de verenigingsondersteuner is het realiseren van vitale
sportverenigingen. We doen het samen! Sámen gaan we de organisatorische uitdagingen van
het verenigingsleven aan. Niet alleen vanaf de zijlijn betrokken, maar juist vanuit de
middenstip…
2022 wordt ook het jaar van de verzelfstandiging van Be Active & Creative. Deze ambitieuze
stap betekent veel voor de kansen en mogelijkheden binnen ons werkveld op het gebied van sport, bewegen en cultuur.
Klik hier voor de PDF om verder te lezen