Hoofdcontent

Gezonde Leefstijlakkoord Barneveld

Het Gezonde Leefstijl Akkoord Gemeente Barneveld is een akkoord van ons allemaal. Het akkoord bevat ambities, doelen en afspraken waar we samen onze schouders onder zetten. We dragen samen de verantwoordelijkheid om de doelen te bereiken. Iedere partner draagt vanuit de eigen rol en naar vermogen bij aan het bereiken van deze doelen. Nieuwe partners, die de visie van dit Gezonde Leefstijl Akkoord Barneveld of één van de thema’s onderschrijven, zijn van harte welkom zich bij ons aan te sluiten. Zo wordt het Gezonde Leefstijl Akkoord gemeente Barneveld een breed gedragen beweging waarin iedereen zich inzet voor een gezond en vitale Gemeente!

We streven – met het Gezonde Leefstijlakkoord Barneveld– naar de volgende doelen:

  • Minder roken en meeroken
  • Gezonder eten en bewegen 
  • Tegengaan problematisch alcoholgebruik

Binnen het team van Connect is Jacco coördinator van het Gezonde Leefstijl Akkoord. Hij zal een verbindende rol zijn tussen organisaties binnen onderwijs, zorg, sport en welzijn. Doel is om de bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en de samenwerking te versterken.

“De transformatie van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag vormt de rode draad met een brede kijk op leefstijl. Gezonde leefstijl raakt alle terreinen!”

Klik hier voor het Gezonde Leefstijlakkoord Gemeente Barneveld

Meer informatie is te verkrijgen bij Jacco Peelen, Coördinator Gezonde Leefstijl via jacco@stichtingbarneveld.nl